KUMAHA LAMUN GEDUNG DPRD JAWA BARAT DI ARANAN BALE SIPATAHOENAN?Ku: H. Apep Syafei

12 May 2002 - 11:06 pm

Numutkeun amanatna sareng dongengna ti M.A. Salmun nalika anjeuna titirah di RS Cicendo margi katarajang katarak, ari nu sering ngalongokan teh pribados margi tugas ti Sipatahoenan.

Dupi amanatna diantawisna sasauran kieu:
"Peupeujeuhnya engke dimana akang geus maot pang rumatkeun Sipatahoenan ari sababna nu enggeus-enggeus mah nasib Sipatahoenan teh sarua jeung nasib nu karandapan ku Akang, da eta we mun Sipatahoenan gering, Akang gering, lamun Akang subur, nya Sipatahoenan oge subur, duka kumaha nasib Akang jeung Sipatahoenan teh ampir sarua, jadi dimana engke Akang maot, Sipatahoenan teh tong milu maot."

Ari ngadongengna:
"Sadikantunna ku Prabu Seda di Tatar Sunda, teu aya panutan nu ngaheuyeuk sagemblengna ngan tinggal para Bupati di wewengkona masing-masing ongkoh deui karaman diditu-didieu saterusna ku Walanda di pake kasempetan keur ngadu dombakeun. Kulantaran euweuh panutan nu bisa ngahijikeun parentul sembah. Dalem Sembah dalem nu ngarasa pang kawasana di daerahna masing-masing. Teureuh-teureuh ti masing-masing sembah dalem ieu nu neraskeun sepuh-sepuhna ngarasa yen aranjeuna pang menakna, pang pinterna, pang beungharna jeung saterusna, pang... pang... pang...
Nepi ka aya istilah cenah urang Sunda mah sok pagirang-girang tampian."

Ari Sipatahoenan teh ngaran hiji leuwi di Pajajaran. Jadi ku ayana Leuwi Sipatahoenan teh nu tadina pagirang-girang bisa namper tur rata sakumaha beungeutna cai di leuwi, jadi kukituna Sipatahoenan teh hiji tarekah kolot-kolot urang baheula supaya urang Sunda bisa runtut raut sauyunan sakumaha ngagimblengna cai dina leuwi.

Tah ayeuna para Menak tos teu aya nu palinter geus rentul Universitas, nu beunghar konglomerat ting parodonghol, nu pagirang-girang tampian teh diganti ku Parpol-parpol, sarta kapeto kudu ngawakilan rakyat di dewan. Alhasil adu renyom tanpa bukti terus-terusan.

Lamun ayeuna ngaluarkeun deui koran Sipatahoenan, saha pasarna da ku raraosan mah nu umurna 40 taun kahandap mah moal butuheun ku Basa Sunda. Jadi nu pimacaeun teh panginten aki-aki wungkul, rugi moal?

Sok sanaos kitu mamanawian ari tarekah mah urang teh wajib sok sanaos kumaha oge, da maksadna mah panginten boh baheula atanapi ayeuna sami hoyong beres-roes, runtut-raut sauyunann sakumaha Motto Jabar: Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh.

Kumaha upami tarekah kolot baheula teh diropea deui ngan jentulannana benten ulah Koran, tapi ditepakeun ka Gedung DPRD Jawa Barat? Kumaha upami urang namian bae Gedung DPRD Jawa Barat teh janten BALE SIPATAHOENAN? Mugi- mugi bae nu adu renyom teh tiasa namper siga ngagimblengna cai dina leuwi Situ Sipatahoenan. AMIN!