Kawih Sunda III

21 May 2002 - 1:24 am

MELATI DI GUNUNG GUNTUR
(Cipt. Mang Koko)

Melati di Gunung Guntur
Seungitna sungkeman ati
Bodas sesetraning rasa
Jadina dina mumunggang
Leuweung larangan

Malati di Gunung Guntur
Hanjakal henteu dipetik
Beja geus aya nu boga
Ngahaja melak didinya
Para guriang

Ayeuna keur geus jauh
Malati sosoca gunung
Boa geus aya nu metik
Duka ku saha

Kamari jol aya beja
Malati ratna mumunggang
Pajar can aya nu metik
Duka kunaon
Malati di Gunung Guntur
Ligar dina panineungan
Na saha nu baris metik
Kuring mah da puguh jauh
Biheung kadongkangMOJANG PRIANGAN

Angkat ngagandeuang
Bangun taya karingrang
Nganggo sinjang dilamban
Mojang priangan

Mun di erok denok
Mun disanggul ayu
Mun disinjang lenjang
Mojang priangan

Ref.
Diraksukan kabaya
Nambihan cahayana
Dangdosan sederhana
Mojang priangan

Umat-imut lucu
Sura-seuri nyari
Larak-lirik keupat
Mojang Priangan

Mojang ti Priangan
Lucu sae atikan
Sae basa sopan
Mojang PrianganNYAWANG BULAN
(Cipt. Apih Dedah)

Bulan ngeunteung na kaca jandela
Ngawaskeun nu ngumbar cimata
Bulan ngenteung na kaca tunggara
Nyerangkeun jeung keclak cimata

Duh bulan nu matak keueung
Hate ah teu daek ludeung geuning
Bongan jangji nu kamari
Pasini hamo ngajadi

Bulan masih ngangkleung
Dina kamalirna peuting
Bulan masih ngangkleung
Marengan sora katineungPOTRET MANEHNA
(Cipt. Nano. S)

Potret manehna
Nu katampa minggu kamari
Dipiguraan
Disimpen dihade-hade

Anteng diteuteup
Jadi batur dina simpe
Aduh endahna
Mapaesan taman hate
Potret manehna, potret manehna
Ditilik di sidik-sidik
Diteuteup di bulak-balik
Ku manis bae

Potret manehna, potret manehna
Socana, imutna, teuteupna sagalana
Ngan keur kuring bae

Potret manehna, potret manehna
Wawakil jirim jinisna
Tanda satia ngarah kangen salilana
Jadi bukti najan anggang langka tepang
Potret anu digugulung potret manehna.SURAT ONDANGAN

Geus jadi tradisi
Mun narima ondangan
Hiji pangakuan
Tatali mimitran

Panyambat ti sobat
Nu luhur ajenna
Dasar hirup kumbuh
Hukum adat bangsa

Ngan sok ngarasa aneh
Mun narima ondangan
Sok ngadadak baluweng
Atoh canpur jeung bingung

Padahal henteu dipaksa
Jeung teu matak jadi dosa
Teu kakurung ku ancaman
Hey korban prasaan

Padahal henteu dipaksa
Jeung teu matak jadi dosa
Najan waktu na teu dating
Ngan sok era panggihTEPANG ASIH

Tepang asih, tepang asih
Tepang gerah ku kabungah
Nyanding sekar pangwilujeng
Wilujeng ka anu lenggah

Tepang sih, tepang asih
Tepang gerah ku kabungah
Sumangga sing raos lenggah
Sumangga sing raos manah
Degung ngungkung
Jeung hariring
Hariring nambih ka eling
Mugi bagja sadayana
Waluya salaminaTAMPERAN KAHEMAN
(Cipt. Nano S.)

Bibit bibitna asih
Ku patepang unggal dinten
Janten tamperan kaheman

Kawit kawitna biasa
Kaeunteupan rasa era
Teu daya pateupung teuteup

Teu karaos janten galocok sorangan
Teu karaos janten ngumbar panglamunan
Saupami ieu hate tos sarua
Urang teh kunaon henteu balaka

Najan rikip dipindingan
Cinta mah tetep nembongan
Anu mawi mending nembrak sakalian
Da kanyaah geus puguh pikeun enteupnaTUMBILA DIADU BOKSEN
(Cipt. Kostaman Jaya)

Tumbila diadu boksen
Ditonjokan ku adina
Beuki lila eta beuki bosen
Sihoreng geus aya gantina

Asa suung asa supa
Asa peupeundeuyan leuweung
Asa embung asa suka
Sok asa diheureuyan deungeun

Tumbila diadu bokse
Ditonjokan ku adina
Beuki lila eta beuki bosen
Si horeng geus aya gantina

Kamana nya nyiar payung
Sakieu panas poena
Kamana nya menta tulung
Sakieu mah panas hatena.TAUCO CIANJUR
(Cipt. M. Yasin)

Lamun urang sok ka Cianjur
Mo poho oleh-oleh nu mashur
Rencang sangu matak uruy
Ata tauco Cianjur

Ngolebat lauk emas bibitna
Komo mun seug geus jadi paisna
Langkung ni'mat dituangna
Mo aya bandingan nana

Ref.
Ngagelikna sora suling
Kacapina nu ngajentring
Haleuang sora tembangna