Landong Baeud 3Ku : M. Nana Munajat Dahlan

3 Apr 2005 - 10:53 am

Pasen Dokter Gigi 1

Saperti biasa drg. Reza unggal pasosore praktek ngubaran waos di panganjrekanana. Harita teh wanci asar, kabeneran pasen keur suwung, sabatae jongjon kutrat-kotret nyieun naskah drama, dokter gigi nu ieu mah sapopoena nyeniman.

Keur jongjon ngimpleng, kuruduk aya pasen ibu-ibu tengah tuwuh ngarana Ibu Elis, can oge dimanggakeun, gorolang nyarita mani nyoroscos:
"Dok! Ibu keur rusuh, 30 menit deui kedah tos aya di Bandara Khusen, bisa teu nyabut waos dua sakaligus dina waktos 5 menit? Wios teu dibius oge da pasti kiat." Nyaritana tatag taya karingrang.
"Mangga, cobi waos nu mana nu karaos teh?" Dokter Reza mariksa.
"Ieu waos pun lanceuk." Ngomong kituna bari nunjuk ka carogena.


Pasen Dokter Gigi 2

"Dok, kunaon sabada nganggo gigi palsu sok kumetap upami mendak tulang, pon kitu oge kana barang nu aya dipacilingan?" Ceuk Neng Odah ka dokter Budi dokter langganana.
"Tangtos bakal kitu, da nu dianggo ku Ibu didamelna tina waos gogog." Ngadenge kitu Neng Odah kapiuhan.


Pasen Dokter Gigi 3

"Dok naha anu nyeri waosna gugusi nu luhur,nu dicabutna bet jeung nu handap?" Gan Beny protes ka dokter gigi Reza.
"Punten..! Nu nyabut waos Bapa murangkalih sakola perawat nunuju praktek." Ngomongna kalem.


Pasen Dokter Gigi 4

"Dok, tiwas obat perangsang tumbuh gigi dianggo ngisang atanapi cecebok ku pun bojo, katohyan ku abdi sabada ngawajiban, wengi tadi, ayeuna gagaduhan abdi barocok sapertos tapak digegel ku waos." Jang Hadi nepikeun bangbaluhna ka dokter gigi Reza.